حرکت شناسی در فیزیک

حرکت شناسی در فیزیک در قسمت اول درس سوم آموزش فیزیک سپهرآموز در مورد مفهوم فیزیکی حرکت کردن – جابجایی […]

همیشه به ما سر بزنید !

دوستان عزیز سپهرآموزی  بازدید 1387 نفر در روز اول شروع به کارمون خیلی دلگرم کننده است . واقعا ازتون سپاسگزارم […]